Interactief toneel

Door middel van interactief toneel worden sistuaties uit de dagelijkse praktijk uitgebeeld en nagespeeld.
Het naspelen van valkuilen is voor veel mensen een opening om kritisch te durven kijken naar hun eigen handelen.
Het gaat niet om wat je fout doet of deed, maar om datgene wat je niet wist of niemand je ooit spiegelde.
Interactief toneel kan als leerinstrument toegepast worden op veel onderwerpen uit het dagelijkse leven.

Diensten

Training over dementie
Training belevingsgerichte zorg
Bejegening en klantgerichtheid
Interactief toneel
Individuele coaching
Menmanagement
Coaching met gebruik van paarden
Training on the job

Laatste nieuws

In deze workshops zal uitleg gegeven worden hoe de paarden- coaching werkt, wat de paarden ons laten zien en hoe we dit 'ver…

Lees meer…

Contact

Stepaa Training & Coaching
Ada Steketee - Paauwe

Telefoonnummer 0113 - 64 92 12
Faxnummer 0113 - 64 40 06
E-mail adres info@stepaa.nl